Miasto Radymno informuje, że od 07.09.2022 r. rozpoczyna przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Aby usprawnić wydawanie sprzętu i zawieranie umów, prosimy aby w dniu jutrzejszym (7 września) do urzędu zgłosiły się osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery „A” do „N”, a w czwartek(8 września)  osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery „M” do „Ż”. Beneficjentów programu, którzy nie będą mogli zjawić się w Urzędzie tym terminie informujemy, że laptopy będą wydawane także w piątek i kolejnych dniach września.

Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy darowizny wraz z podpisaniem protokołu odbioru sprzętu komputerowego.

Do podpisania umowy i protokołu będzie wymagany ważny dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub ucznia jeżeli jest pełnoletni.

Wydawanie sprzętu będzie się odbywać w godzinach od 8:00 – 15:00, w pokoju nr. 26.

Wszelkich informacji dotyczących przekazania sprzętu można uzyskać w Urzędzie Miasta pod nr tel. 16 628 24 17 w. 34.