7 września Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła w 2020 Międzynarodowym Dniem Czystego Powietrza dla błękitnego nieba. Ustanowienie takiego dnia ma na celu, z jednej strony podniesienie świadomości społeczeństwa o wpływie czystego powietrza na wiele aspektów współczesnej rzeczywistości, z drugiej zachęcić do działań proekologicznych, których efektem miałaby być poprawa jakości powietrza, zarówno w skali lokalnej jak i globalnej.

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza to doskonała okazja do tego by przypomnieć założenia rządowego programu priorytetowego Czyste Powietrze. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.