13 września odbyła się XLVIII Sesja Rady Miasta Radymna. Wśród najważniejszych zagadnień podjętych przez Radnych wymienić należy kwestie związane z funkcjonowaniem oświaty w mieście, sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmianę w budżecie polegającą na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 201 311,69 zł z przeznaczeniem na zadania: przebudowa alei głównej na cmentarzu komunalnym przy ul. Budowalanych; rewitalizacja budynku dawnych koszar austriackich w Radymnie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkole podstawowej.

W trakcie sesji Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny zdał też relację z podejmowanych w ostatnim czasie przez miasto Radymno przedsięwzięć. Poinformował o zakończeniu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Sanowej i  na ul. Okrzei, doraźnych pracach remontowych na drogach gminnych oraz o posadowieniu nowej wiaty przystankowej w ciągu ul. Złota Góra. Przypomniał o pracach przy największych prowadzonych obecnie przez miasto inwestycjach: renowacji budynku dawnej szkoły przy ul. Lwowskiej oraz remontach dróg (jak zapowiedział burmistrz w tym roku prace prowadzone będą na ul. Kołłątaja, Orzeszkowej i Norwida). Ponadto Mieczysław Piziurny wspomniał o realizacji przedsięwzięcia pn. Cyfrowa gmina, laptopach dla rodzin osób pracujących w przeszłości w PGR oraz o pracach projektowych, które w przyszłości skutkować będą połączeniem Stacji Uzdatnia Wody należących do miasta i gminy. Burmistrz przypomniał też o innych pracach projektowych dotyczących ulic: Zachariasiewicza, Sienkiewicza, łącznik Zachariasiewicza oraz parking na Sienkiewicza, Polnej, Gruszki, Narutowicza, Bema, Strażackiej, placu Piłsudzkiego, Cichej, Batorego Legionów, Zielonej i Plażowej. Samo wykonanie dokumentacji nie przesądza wprawdzie o przeprowadzeniu remontu, powinno  jednak ułatwić proces pozyskiwania środków na finasowanie inwestycji na tych drogach, a tym samym skrócić czas oczekiwania na wykonanie owych remontów.