Trwają wypłaty tzw. dodatku węglowego dla gospodarstw domowych z terenu miasta Radymna. Do tej pory (stan na 29 września) pieniądze na zakup węgla otrzymało około 2/3 uprawnionych. W najbliższych dniach planowane są kolejne transze wypłat. Część już złożonych wniosków wymaga dodatkowej weryfikacji lub uzupełnień (pojawiły się przypadki błędnych numerów kont lub kont nieaktywnych) – w tych przypadkach czas realizacji wypłaty dodatku może się wydłużyć.

Szybka wypłata środków Ministerstwa Klimatu i Środowiska była możliwa dzięki decyzji o wprowadzeniu zmian w budżecie, podjętych podczas XLIX Sesja Rady Miasta Radymna, która odbyła się w trybie nadzwyczajnym w dniu 27 września 2022 r. oraz sprawnej pracy pracowników MOPS i urzędników.

Informujemy jednocześnie, że obecnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmowane są wnioski dotyczące dopłat do innych źródeł ogrzewania (gaz LPG, pellet drzewny, drewno kawałkowe, olej opałowy). Nadal istnieje też możliwość złożenia wniosku o dodatek węglowy. W obu przypadkach termin składania dokumentów upływa 30listopada.