Na 20 października przypada Europejski Dzień Seniora/Europejski Dzień Osób Starszych. To jedna z kilku okazji, by wspomnieć o najstarszych mieszkańcach miasta. 1 października  bowiem obchodzony  jest, ustanowiony 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Z kolei już niebawem 14 listopada obchodzony będzie Ogólnopolski Dzień Seniora. Przy tej okazji życzymy wszystkim seniorom wielu powodów do uśmiechu, czerpania przyjemności z uroków życia  i sił do przezwyciężania wszelkich trudności.