Rozpatrzenie petycji burmistrza Soliny, wyrażenie zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej oraz zmiany w uchwale budżetowej były głównym tematem L Sesji zwyczajnej Rady Miasta Radymna.

W sumie 25 października radni podjęli 5 uchwał. Głosowali za poprawką do budżetu, zmieniającą  paragrafy  wydatków inwestycyjnych, ze względu na konieczność dostosowania ich do zmienionej  klasyfikacji budżetowej. Przyjęli waloryzację opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto oraz zaktualizowali załącznik regulujący wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz nagród dla nauczycieli. Ponadto wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości należącej do zasobów miejskich a także pozytywnie rozpatrzyli petycję wójta Soliny, apelującego o  poparcie działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i jeziora Myczkowieckiego.

Burmistrz Mieczysław Piziurny referując swoją aktywności w okresie międzysesyjnym, poinformował o planowanych zmianach w organizacji ruchu na terenie miasta. Zapowiedział montaż progów zwalających na ulicy Sportowej oraz na ulicy Szopena wraz z oznakowaniem pionowym, montaż luster przy wyjeździe z osiedla Jagiełły oraz jednego z wylotów ulicy Rynek. Ponadto nowe oznakowanie pojawi się na ulicach Młynarskiej oraz ul. Zarzecze.

W wystąpieniu burmistrza pojawiła się informacja o inwestycjach zaplanowanych w mieszkaniach komunalnych oraz akcji montowania w nich czujników czadu. Co więcej M. Piziurny zdał relację z przebiegu programu Czyste powietrze oraz zapowiedział udział miasta w dwóch nowych: „Ciepłe  mieszkanie” oraz dystrybucji węgla na preferencyjnych warunkach.

W zakresie inwestycji Burmistrz Mieczysław Piziurny mówił przede wszystkim o dwóch największy prowadzonych obecnie w naszym mieście: rewitalizacji budynku dawnych koszar oraz remontu dróg. – Inwestycja ta przebiega zgodnie za harmonogramem rzeczowo-finansowym  na ukończeniu jest dach została wykonana izolacja przeciwwilgociowa, trwają prace wewnątrz budynku – podawał M. Piziurny o tym pierwszym przedsięwzięciu. – Trwają prace na ulicach Narutowicza, Orzeszkowej Grunwaldzkiej i Krasińskiego. Na ulicy Narutowicza zostały już wybudowane studzienki, obecnie utwardzana jest droga – uzupełnił, mówiąc o tej drugiej. Na tym jednak nie koniec. Jak poinformował burmistrz, zakończyły się prace przy budowie skateparku przy ul. Lwowskiej oraz oświetlenia ulicy Sanowej, a w trakcie opracowywania jest dokumentacji kolejnej partii dróg na terenie miasta.

[rl_gallery id=”12728″]