Ruszył nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Umożliwia to tzw. ustawa węglowa, którą w środę (2 listopada) podpisał Prezydent RP.

Ustawa weszła w życie w czwartek, a w piątek (4 listopada) Miasto Radymno rozpoczęło przyjmowanie wniosków od mieszkańców o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Uchwalone przepisy umożliwiają włączenie się samorządów w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach. Podpisanej 2 listopada przez Prezydenta RP ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych towarzyszą rozporządzenia – w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego oraz w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego. Ustawa opublikowana została w Dzienniku Ustaw pod poz. 2236 i weszła w życie 3 listopada.

Mieszkańcy Radymna od piątku (4 listopada) mogą składać Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

– pisemnie w Urzędzie Miasta Radymna w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30 w pok. nr 1

– pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerem: 16 628 24 17 w.45.

Uwaga!

Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców miasta „Wniosku o zakup preferencyjny węgla za 2000 zł/t” nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Wniosek ten był wstępną deklaracją zakupu węgla w celu oszacowania zapotrzebowania wśród mieszkańców. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia nowego wniosku „o zakup preferencyjny paliwa stałego” i przejścia jego poprawnej weryfikacji.

 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego