Dziś w godzinach przedpołudniowych odbyły się miejskie obchody Święta Niepodległości.

Na zaproszenie Burmistrza Mieczysława Piziurnego do Radymna przybyli Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Członkini Zarządu Województwa Podkarpackiego, występująca też w imieniu Senatora Mieczysława Golby – Anna Huk, a swego reprezentanta, w osobie dyrektora biura poselskiego Bogusława Tkaczyka oddelegował Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak. Uroczystość uświetnili też przedstawiciele władz powiatu jarosławskiego: członkowie zarządu Marek Kisielewicz i Marek Sobolewski. Pod pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego, gdzie odbył się uroczysty apel nie zabrakło też radnych powiatowych, radnych miasta oraz gminy. Obecni byli przedstawiciele służb mundurowych: wojska polskiego, policji, ochotniczej i zawodowej straży pożarnej, a także straży granicznej. Wśród obecnych wymienić należy reprezentantów placówek edukacyjnych z terenu miasta wraz z pocztami sztandarowymi oraz dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.  Wojskową Kompanię Honorową wystawił 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej im. generała brygady Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu.

Uroczystość miała podniosły charakter. Po odśpiewaniu hymnu, podniesieniu flagi oraz powitaniu gości nastąpiła seria przemówień. Głos zabierali Poseł Tadeusz Chrzan, Członkini Zarządu Województwa Anna Huk, odczytany został list Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, a tę czesc obchodów zwieńczyło przemówienie Burmistrza Miasta Radymna.

„W 30 lat po transformacji znów z niepokojem patrzymy na wschód, z zaniepokojeniem słuchamy doniesień o coraz bardziej niestabilnej sytuacji politycznej i gospodarczej na świecie. Nie tego chcieliśmy dla nas, dla naszych dzieci i wnuków. Ale wśród tych posępnych nastrojów przebija się też przekonanie o mocy drzemiącej w nas, tworzących naród i państwo polskie. Mam nadzieję, że rzeczywistość nie będzie wymagać od nas tak srogich ofiar i poświeceń, ale właśnie ten okres zaborów, okupacji niemieckiej, potem sowieckiej, podczas którego udało nam się zachować tożsamość, przetrwać, a potem znów wybić na niepodległość dają mi przekonanie, że Polacy potrafią oprzeć się każdej nawałnicy. A to dodaje otuchy w czasach, gdy szykujemy się na najgorsze licząc jednak na najlepsze”

mówił 11 listopada Mieczysław Piziruny.

Następnie odczytany został Niepodległościowy Apel Pamięci, Wojskowa Kompania Honorowa oddała salwę honorową a program uroczystości dopełniło złożenie wieńców pod pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego.

[rl_gallery id="12870"]