W czwartek 24 listopada, w Miejskim Ośrodku Kultury w Radymnie, odbyła się debata społeczna „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać” zorganizowana przez jarosławską komendę policji we współpracy z Klubem Senior + w Radymnie.

Spotkanie miało na celu przekazanie seniorom, a więc grupie szczególnie narażonej, wiedzy na temat sposobów działania grup przestępczych, wyłudzających pieniądze metodami „na policjanta” czy „na wnuczka”. Prowadząca część szkoleniową  asp. Agnieszka Stysiał wyjaśniła uczestnikom, jakie sygnały powinny ich zaalarmować, ale także poinstruowała, jak należy się zachować w przypadku kontaktu z przestępcami. W trakcie swojego wystąpienia przedstawiła ponadto założenia „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz krótka instrukcję obsługi aplikacji „Moja Komenda”,  które mają na celu ułatwienie współpracy lokalnej społeczności z Policją. Spotkanie  zakończyła ożywiona dyskusja, w trakcie której uczestnicy debaty dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 

W czwartkowym spotkaniu obok seniorów wzięli udział wzięli I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu nadkom. Ryszard Tyka, Komendant Komisariatu Policji w Radymnie podkom. Wiesław Łyżeń, nadkom. Elżbieta Siupik z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, asp. szt. Anna Długosz, asp. szt. Dobromir Florek i asp. Agnieszka Stysiał. Współorganizatorów reprezentował z kolei Mieczysław Piziurny Burmistrz Miasta Radymna oraz opiekun Klubu Seniora w Radymnie Joanna Andrejko.