W czwartek 24 listopada w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Radymna Mieczysława Piziurnego z mieszkańcami Osiedla nr 2.

W jego trakcie burmistrz zrelacjonował przebieg najważniejszych miejskich spraw. Mówił m.in. o planowanych i prowadzonych inwestycjach: przede wszystkim o remoncie budynku koszar przy ul. Lwowskiej w celu przywrócenia mu funkcji edukacyjnych, oraz remontach 8 dróg na terenie miasta (oba przedsięwzięcia finansowane w ramach rządowego programu Polski Ład). Zapowiedział też rychłą renowacje budynku mieszczącego urząd miasta i terenów przyległych, remont ul. Dolnej oraz zakup nowego ciągnika na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej. Przedstawił też postęp prac nad projektem połączenia stacji uzdatniania wody zaopatrujących miasto i gminę Radymno.

Istotnym punktem spotkania była dyskusja dotycząca  remontów ulic na osiedlu Jana Pawła II. Mieszkańcy zgłosili kilka uwag dotyczących stanu dróg po remontach w tej części miasta. M. Piziurny zapewnił, że sygnały płynące od mieszkańców są istotnym elementem dobrego zarzadzania miastem i zarówno te negatywne, jak i te pozytywne traktuje poważnie. Jak podkreślił miejscy urzędnicy z dużym zaangażowaniem i starannością sprawowali nadzór nad pracami wykonanymi na osiedlu, a jakość ich wykonania nie budzi większych zastrzeżeń. Zapowiedział też, że zgłaszany problem z zastoinami wody po intensywniejszych opadach zostanie niebawem rozwiązany, wraz z budową kanalizacji burzowej na ulicy Błonie, stanowiącej naturalny odpływ wody z osiedla. Burmistrz odniósł się też do kwestii awarii prądu występujących na osiedlu. Przyznał, że przy pracach prowadzonych ciężkim sprzętem doszło do kilku epizodów związanych z naruszeniem sieci elektrycznej, ale awarie na bieżąco były usuwane, a remonty dróg przeszły wszystkie konieczne odbiory, w tym także sieci energetycznej.  Wreszcie na koniec uspokoił mieszkańców osiedla, przypominając, że wszystkie prace objęte są 8-letnią gwarancją, a ujawnione dotychczas drobne usterki, zostaną kompleksowo usunięte w momencie, gdy podjęcie takich prac będzie najbardziej optymalne ze względów inżynieryjnych.