Burmistrz Miasta Radymna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania: na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania: dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
Treść ogłoszenia tutaj