Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania w zakresie: przeciwdziałania patologiom społecznym.

wpis w: Aktualności | 0

Burmistrz Miasta Radymna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: przeciwdziałania patologiom społecznym.

Treść ogłoszenia tutaj