4 grudnia w domu bankietowym Anmar odbyło się  zebranie sprawozdawcze, podsumowujące rok 2022 Miejskiego Koła PZW w Radymnie, na którym obecny był też Burmistrz Miasta Mieczysław Piziurny.

 

Podczas spotkania wędkarze przedstawili wyniki finansowe swojego koła, poinformowali o  poziomie zarybiania zbiornika ZEK w roku 2022, a dwaj członkowie koła zostali odznaczeni przez obecnego na zebraniu Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu Jana Bieniasza.

 

Podczas dyskusji zgromadzeni zastanawiali się nad formami organizacji zawodów wędkarskich na swoim terenie, radzili nad sposobami podniesienia atrakcyjności łowienia nad ZEK-iem, dyskutowali wreszcie na temat wysokości składek obowiązujących wędkarzy w okręgu przemyskim na rok 2023.

 

Wśród spraw, o które pytali wędkarze Burmistrza Mieczysława Piziurnego wymienić należy kwestie związane z utrzymaniem porządku w okolicach ZEK, lokalizowaniem przenośnych toalet. Uczestnicy zebrania dopytywali też o możliwość wodowania jednostek pływających na tym zbiorniku, a także rozważali metody zapobiegania procesowi zarastania zbiornika ZEK roślinnością wodną. Po odniesieniu się do zagadnień poruszanych przez wędkarzy M. Piziurny zapowiedział dalsze poodnoszenie atrakcyjności terenów wokół ZEK-u, przypomniał o planach obwiedzenia zbiornika ścieżką spacerowo-rowerową, mówił też o perspektywach planowanej przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu budowy ścieżki rowerowej łączącej Jarosław z terenami rekreacyjnymi w  Radymnie.

[rl_gallery id=”13294″]