Miasto Radymno informuje o ponownej możliwość składania wniosków na zakup węgla. Nabór potrwa do 31.01.2023 r.

Przypominamy, że na cały okres grzewczy 2022-2023 gospodarstwo domowe może zakupić 3 tony węgla po preferencyjnych cenach. W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2023 rok.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

– w formie papierowej w Urzędzie Miasta Radymna w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30 w pok. nr 1

– pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerem: 16 628 24 17 w.45.

 

Aktualnie realizowane są wnioski, które zostały złożone w roku 2022.