Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA ogłasza 6 rundę naboru do projektu „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”!
 
➡Projekt jest skierowany do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej. W ofercie mamy 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. W ostatnich dniach nastąpiła zmiana Rekomendacji Rady w celu lepszego dopasowania do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. I tak m.in. wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe:
 
✅ Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,
✅ Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
✅Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych;
 
w większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika.
 
Więcej szczegółów na stronie Agencji.
 
https://arleg.eu/nabor-6/?fbclid=IwAR1W9Mc9XnpGuP8dkNdd71IgcmUCwnKJvIc_iXa7hDGatF-G033qGaaIrRw