Świetlica Wzrastanie w niedziele 22 stycznia zafundowała mieszkańcom Radymna magiczny wieczór. W sali widowiskowej, jak zwykle gościnnego  Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie odbyło się widowisko jasełkowe oraz koncert kolęd i muzyki rozrywkowej.

Jasełka przygotowała społeczność Świetlicy Wzrastanie. W spektaklu, w którym wiele było odniesień do realiów świata współczesnego, a artyści raz po raz zadawali pytania o kondycję ludzkości, która zatraciła umiejętność głębokiego przeżywania Bożego Narodzenie wystąpiło kilka pokoleń podopiecznych Świetlicy.

Po zakończeniu przedstawiania na scenie zagrali i zaśpiewali goście z Przemyśla. Zespoły Muzyczne z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich najpierw pokazały się repertuarze kolęd i pastorałek, a następnie dały koncert karnawałowy. Oba występy przepełnione były pozytywną energią, zachwyciły publiczność wokalnymi popisami i skomplikowaną choreografią.

Na zakończenie wieczoru za niezapomniane chwile młodym artystom podziękował Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny. Wyrazy uznania i wdzięczności skierował także pod adresem pań Haliny Wołos i Lucyny Misińksiej odpowiedzialnych za organizację całej imprezy.

[rl_gallery id=”13703″]