Podczas LV Sesji Rady Miasta Radymna w dniu 07 lutego 2023 r. radni przyjęli Strategię Rozwoju Ponadlokalnego „Wspólny Rozwój”, wprowadzili do budżetu kilka zmian, w większości dotyczących inwestycji w mieście, uchwalili też plan pracy Rady Miasta i Komisji na rok 2023.

 

Do najważniejszych wydarzeń wtorkowej sesji zaliczyć należy przede wszystkim uchwalenie przez Radę Miasta zmian w budżecie miasta, które pozwolą na realizację  przedsięwzięć inwestycyjnych, takich jak przebudowa i naprawa dróg gminnych, remont budynku przy ul. Rynek 1, czy zwiększenie dostępności Urzędu Miasta dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto Rada przyjęła zmianę w budżecie, która umożliwi wdrożenie na terenie miasta programu kompleksowych usług opiekuńczych.

 

Jak zapowiedział Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny, lista planowanych na 2023 inwestycji w mieście jeszcze się poszerzy. – Miasto Radymno otrzymało dotację w wysokości 890 tys. zł na przebudowę ul. Plażowej i 460 tys. na przebudowę ul. Sienkiewicza. Ulica Plażowa jest ulicą do tej pory nieutwardzoną, z której korzysta kilkanaście domów i ci mieszkańcy nie mają bezpiecznego przejścia do przystanków komunikacji masowej, my w ramach projektu zaplanowaliśmy tu dwa przystanki – przedstawiał założenia pierwszej z inwestycji. – Na ulicy Sienkiewicza, oprócz remontu samej ulicy, której stan jest bardzo kiepski, na zieleńcu, pomiędzy jezdnią a Radą, wykonany zostanie parking, który będzie służył osobom korzystającym z Miejskiego Ośrodka Kultury, targowiska czy załatwiającym sprawy w centrum – opisywał szczegóły drugiej. – Dziękuje wszystkim osobom, które wzięły udział w przygotowaniu wniosku, jak również decydentom za uznanie naszego wniosku i przyznanie dotacji we wspomnianej kwocie – zakończył burmistrz.

 

Ponadto rada procedowała uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu; podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” wreszcie uznali za bezzasadną skargę na Burmistrza Miasta Radymna w związku z niewykonywaniem przez Niego czynności nakazanych prawem.

 

[rl_gallery id=”13878″]