Burmistrz Miasta Radymna informuje, o rozpoczęciu naboru uzupełniającego do udziału w projekcie pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI REACT-EU, działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU.

Powyższy nabór dotyczy wyłącznie mieszkańców Radymna zainteresowanych wymianą dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne automatyczne kotły na biomasę (pellet).

Dostępna liczba kotłów na biomasę w ramach naboru uzupełniającego to 3 szt.

Ankietę doboru technicznego należy złożyć osobiście w terminie od 05.04.2023 r. do 21.04.2023 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna.

Do Ankiety doboru technicznego należy dołączyć „Oświadczenie o likwidacji kotła centralnego ogrzewania opalanym paliwem stałym” – do pobrania poniżej.

Wszelkich informacji w w/w zakresie udzielają pracownicy Urzędu Miasta Radymna, tel. 16 628 24 17 w. 34.

 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie o likwidacji kotła centralnego ogrzewania opalanym paliwem stałym Regulamin Nabór uzupełniający Ankieta doboru OZE