We wtorek 29 marca odbyła się LVII sesja Rady Miasta Radymna zwołana w trybie nadzwyczajnym. W porządku obrad znalazły się dwie  pozycje.

 

Pierwsza dotyczyła zmian budżetowych, a za najciekawszy ich efekt, uznać można zabezpieczenie środków na wymianę instalacji elektrycznej w budynku przedszkola samorządowego.

 

Drugą kwestią podejmowaną przez Radnych była uchwała przekazania nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno. To powrót do decyzji podejmowanych przez radnych jeszcze w roku 2020. Wtedy to Starosta Jarosławski zwrócił się z prośbą do Rady Miasta w Radymnie, o przekazanie gruntów, które miałby wejść  w skład areału upraw  Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie, argumentując, że działanie takie pozwoli włączyć szkołę do siatki szkół rolniczych prowadzonych przez  Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W efekcie nie tylko umożliwiłoby to utrzymanie funkcjonowania placówki w Radymnie, ale w dalszej perspektywie zapewnił jej rozwój. Wówczas do przejęcia szkoły przez Ministerstwo nie doszło, obecnie znów pojawia się taka możliwość, a Starosta poprosił o modyfikację uchwały sprzed ponad dwóch lat.

 

Tak jak wówczas tak i na ostatniej sesji Radni Miasta Radymna pozytywnie odnieśli się do tego apelu, z tym zastrzeżeniem, że wyłączyli z darowizny jedną z działek. Jak tłumaczył radny Paweł Suchodolski, Przewodniczący Komisji Budżetowej, który złożył wniosek o zmianę w porządku obrad w tym zakresie, od 2020, gdy Radni byli gotowi oddać grunty, by ratować szkołę sytuacja na tym terenie znacząco się zmieniła. Urząd Miasta podjął bowiem starania o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego tej okolicy. – Ten teren o powierzchni 3,76 ha zostanie przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe –  zauważył Przewodniczący, podkreślając, że Radymno nie ma zbyt wielu przestrzeni do ekspansji urbanistycznej. – Ten teren ściągnie nowych mieszkańców, ściągnie dzieci do szkoły i ogólnie pozwoli na rozwój miasta – argumentował. – Komisja nie jest przeciwnikiem ratowania szkoły – podkreślał, a rada przy dwóch głosach wstrzymujących, przegłosowała przyjęcie uchwały o przekazaniu działki na rzecz Powiatu.

[rl_gallery id=”14186″]