Okoliczności przystąpienia Polski do wspólnoty państw chrześcijańskich wciąż pozostają przedmiotem sporu akademickiego. W polskiej tradycji patriotycznej tzw. Chrzest Polski przypisuje się panowaniu Mieszka I, a jego symboliczną datą miała być Wielka Sobota, 14 kwietnia 966 r. W tym roku przypada 1057. rocznica tego wydarzenia.
 
Bez wątpienia Chrzest Polski był kluczem w formowaniu się struktury państwa pierwszych Piastów, nie sposób też przecenić jego znaczenia politycznego, kulturowego i tożsamościowego.
 
W 2019 r. ustawą przyjętą przez Sejm RP 14 kwietnia ustanowiono Świętem Chrztu Polski.