Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zachęca do aktywnego włączenia się w opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże w określeniu celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD.

LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” chce stworzyć taką Lokalną Strategię Rozwoju, która w optymalny sposób będzie zgodna z założeniami i odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

 

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 08.05.2023 r. Jest ona również dostępna w wersji papierowej w Biurze LGD Stowarzyszenia  „Z Tradycją w Nowoczesność”, adres: ul. Kościuszki 26, 32-500 Jarosław. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.