W celu postępu prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze LSR.  Fiszka projektu powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, który ma miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym LSR.

Download

Można ją składać w biurze LGD adres: ul. Kościuszki 26, 37 500 Jarosław lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com

 

Dziękujemy za pomoc!