Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, o przerwie dostawy wody dla odbiorców na ulicy Nadbrzeżnej.