W strugach deszczu upłynęły wczorajsze obchody Święta Narodowego 3 Maja w Radymnie. Patriotyczne spotkanie rozpoczęło się od Mszy św. w kościele pw. Św. Wawrzyńca, następnie zgromadzeni przeszli pod Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego. Tu nastąpiła seria przemówień.

„Szczycimy się, z resztą w pełni zasłużenie, że nasza ustawa zasadnicza była pierwszym tego typu aktem prawnym w Europie,  że tylko amerykanie, prawdziwi pionierzy demokracji uprzedzili nas w stworzeniu podobnego dokumentu. Rzadziej mówimy o procesie, który do podpisania tego doniosłego aktu doprowadził.  Trochę szkoda, bo osiągniecia sejmu 4 letniego trudne są do przecenienia. Polscy posłowie już pod koniec XVIII położyli podwaliny systemu samorządowego, postanowili o obłożeniu swoich majątków podatkiem, pozwalającym sformować 100-tysieczną armię, ograniczyli prawa szlachty tzw. „gołoty”, a jednocześnie dopuścili do sprawowania władzy mieszczan pozbawionych dotychczas praw politycznych. Warto żeby to wybrzmiało dostatecznie mocno: oto obradujący podczas sejmu wielkiego posłowie w imię dobra ojczyzny wyrzekli się części swoich przywilejów, zgodzili się podzielić władzą, dopuścili do tego, by państwo sięgnęło głębiej do ich kieszeni. Gdybyśmy kiedykolwiek chcieli pytać o to czym jest  patriotyzm to, jestem o tym głęboko przekonany, należałoby wskazać jako przykład właśnie posłów na Sejm Czteroletni. Działanie bowiem na przekór partykularnym interesom, odstawienie na bok prywaty, okiełznanie politycznych ambicji stanowić powinno wzorzec, do którego my samorządowcy, parlamentarzyści, wszyscy odpowiedzialni za losy współczesnej Polski powinniśmy nieustannie dążyć” – mówił do zebranych w swoim wystąpieniu Burmistrz Mieczysław Piziurny. Po nim głos zabierali Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP Anna Schmidt, a także Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan.

 

Następnie podporucznik Maciej Kołodziej, odczytał apel poległych, który zakończyła salwa honorowa. Po niej delegacje parlamentarzystów i samorządowców, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Radymna,  dyrektorzy, przedstawiciele grona pedagogicznego i uczniów placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie miasta, wreszcie reprezentanci służb mundurowych Wojska Polskiego, Straży Granicznej, policji, Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej złożyli kwiaty pod Pomnikiem.

 

Po odprowadzeniu sztandarów odbyła się, przygotowana przez Miejski Ośrodek Kultury inscenizacja żywy obraz Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”