Wracamy jeszcze do okresu sprzed majowego długiego weekendu. 27 kwietnia podpisana została umowa na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnych koszar austriackich w Radymnie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych”. W ramach tego przedsięwzięcia odnowiony zostanie kolejny budynek użyteczności publicznej, w obrębie kompleksu przy ulicy Lwowskiej, tym razem mieszczący siedzibę urzędu Miasta. Remont nie będzie tak kompleksowy jak w przypadku pobliskiego budynku szykowanego na szkołę podstawową, ale i tak po budynku przychodni, po siedzibie MOK, magistrat stanie się kolejnym odrestaurowanym budynkiem w tej części miasta i bez wątpienia poprawi jej estetykę.

Zakres robót w budynku Urzędu Miasta obejmuje: wykonanie izolacji poziomej ścian elewacyjnych metoda podcinki, skucie słabych i odspojonych tynków, uzupełnienie gzymsów, wykonanie nowych cokołów, opasek okiennych, części gzymsu pośredniego, wykonanie boniowania narożnego, wykonanie opierzeń elementów gzymsu nadokiennego-nadproża, gzymsu głównego, wymiana istniejących elementów instalacji odgromowej na nowe, na części parterowej wykonanie izolacji ze syropianu i wykonanie nowego pokrycia, wykonanie nowych elementów zadaszeń, wymiana rur spustowych, wykonanie rozbudowy istniejącej instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Radymna.  Ponadto prace remontowe obejmą budynek pobliskiej kotłowni a także przebudowę dróg wewnętrznych wokół Urzędu Miasta. W ramach tego drugiego wykonany zostanie: remont chodników oraz płyt odbojowych wokół istniejących budynków, poszerzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej, remont nawierzchni bitumicznych jezdni oraz parkingów, remont nawierzchni jezdni oraz placów manewrowych z kostki brukowej betonowej, wymienione zostaną istniejące krawężniki drogowe oraz obrzeża betonowe, powstaną utwardzone jezdnie oraz plac postojowy o nawierzchni z płyt ażurowych, wydzielone zostaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych, ustawionych zostanie także 22 nowych latarni oświetleniowych z oprawami LED w miejscu istniejących.

Roboty wykona firma MK-Budowy Sp. z o.o. z Tyniowic ich całkowity koszt to 2 771 517,07 zł. 2 430 000 to dofinansowanie w ramach rządowego programu Polski Ład 383 089,07 zł to wkład własny Miasta Radymna. Na wykonanie remontu przedsiębiorca ma 270 dni.

 

[rl_gallery id=”14637″]