11 maja w Przedszkolu Parafialnym w Radymnie odbyło się zainicjowane i przygotowane przez dyrektorkę placówki Małgorzatę Sobejko oraz zespół nauczycielek Przedszkola spotkanie poświęcone Janowi Zachariasiewiczowi – jednej z najwybitniejszych postaci pochodzących z Radymna.

Głównym punktem spotkania był odczyt Łukasza Podolaka poświęcony życiu i twórczości Jana Zachariasiewicza, a niezwykle przyjemnym dodatkiem szarlotka, kawa i herbata przygotowane przez społeczność przedszkola.

W spotkaniu uczestniczyła Członkini Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, lokalny samorząd reprezentowali:  Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny oraz Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Pacek. Licznie przybyli też przedstawiciele miejskich placówek oświatowych oraz instytucji kultury.  Obecna była więc delegacja ze Szkoły Podstawowej z dyrektorem Pawłem Kaliszem na czele, delegacja Przedszkola Samorządowego z dyrektorką Małgorzatą Trojnar,  a swoją reprezentantkę w postaci Anny Kalisz miał także ZSRiZ. Szeroko pojęta kulturę reprezentowała natomiast dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej Elżbieta Kuchta. Ten zestaw zaproszonych gości był nieprzypadkowy. Po prelekcji odbyła się bowiem dyskusja, podczas której zebrani radzili, jak spopularyzować postać Zachariasiewicza, zgodnie twierdząc, że ustanowienie roku 2023 rok

iem pisarza w mieście, powinno być dać impuls to kultywowania pamięci o nim w kolejnych latach.