Relacja z przebiegu remontu budynku szkoły:

  1. W okresie sprawozdawczym:

W trakcie okresu sprawozdawczego przeprowadzono wiele istotnych prac zgodnie z harmonogramem remontu budynku szkoły. Na parterze rozpoczęto prace tynkarskie, które obejmowały wykonanie nowego tynku na ścianach. Również na parterze prowadzono prace związane z przygotowaniem podłoża pod posadzki, aby zapewnić odpowiednie warunki do ich późniejszego ułożenia. Klatki schodowe również poddano robotom tynkarskim, a podłoża pod posadzki na tych klatkach schodowych były przygotowywane do dalszych działań.

Na zewnątrz budynku prowadzono prace związane z tynkowaniem elewacji. Wykonano próbki tynku zewnętrznego elewacyjnego, aby sprawdzić, czy spełniają one oczekiwania estetyczne i jakościowe. Dodatkowo, przystąpiono do wykonywania tynku renowacyjnego na elewacji, mającego na celu odświeżenie wyglądu budynku.

W toku remontu zakończono również niektóre istotne prace. Roboty na stropodachu dobudówki zostały ukończone, a także zakończono montaż rur wody zimnej, rur c.w.u. i cyrkulacji w.c., oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i c.o. Dodatkowo, wykonano instalację odgromową oraz oprzewodowanie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku.

  1. Narastająco:

W kolejnych etapach remontu budynku szkoły prace posuwały się naprzód, a wiele elementów zostało zrealizowanych zgodnie z harmonogramem.

Najpierw przeprowadzono montaż stolarki okiennej na całym obiekcie, a także zamontowano drzwi na piętrze oraz drzwi przeciwpożarowe na strychu. Dodatkowo, wykonano tynki renowacyjne w piwnicy oraz podłoża posadzkowe w tych pomieszczeniach. Schody wewnętrzne w piwnicy również zostały wykonane.

Na piętrze przeprowadzono roboty tynkarskie, nadając ścianom nowy wygląd. Istotnym etapem było także wykonanie izolacji fundamentów na całym budynku, mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed wilgocią.

Przeprowadzono także szereg działań związanych z rozbiórką i odtworzeniem niektórych elementów budynku. Wykonano rozbiórkę pokrycia dachowego, wymieniając jednocześnie więźbę dachową. Również przeprowadzono iniekcję ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz odtworzenie szachtów okienek piwnicznych.

Kolejnym etapem było pokrycie budynku blachodachówką wraz z obróbkami przy kominach, orynnowaniem i zwodami instalacji odgromowej. Prace rozbiórkowe zostały zakończone zarówno w piwnicach, jak i na parterze oraz na piętrze. Dodatkowo, wykonano roboty murowe w piwnicach, na parterze i na piętrze.

W ramach modernizacji budynku, przeprowadzono docieplenie stropu nad piętrem oraz modernizację kotłowni w budynku Urzędu Miasta w Radymnie. Zakończono także demontaż instalacji c.o. oraz wykonano oprzewodowanie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku. Montaż rur c.w.u. i cyrkulacji w.c., instalacji kanalizacji sanitarnej oraz rur instalacji c.o. również został ukończony.

Podsumowując, remont budynku szkoły przebiegał zgodnie z planem, a w okresie sprawozdawczym zrealizowano wiele istotnych prac, takich jak tynkowanie, przygotowanie podłoży pod posadzki, montaż stolarki okiennej, izolacja fundamentów i wiele innych. Działania wykonywane były zgodnie z harmonogramem, co pozwala na kontynuację prac i zbliżenie się do finalizacji remontu.

[rl_gallery id=”14769″]