Obecnie na terenie Radymna prace prowadzone są na 8 drogach, remontowanych w ramach udziału Miasta w programie Polski Ład. Na większości z nich prace znajdują się na bardzo zaawansowanym etapie.

Tak jest np. na ul. Kołłątaja. Tu zakończono roboty kanalizacyjne, a prace drogowe, polegające na wykonaniu podbudowy, ułożeniu kostki betonowej oraz ustawieniu krawężników zrealizowane są niemal w 100 procentach.

Ostatnie szlify wykonywane są obecnie na ulicy Orzeszkowej. Zakończono tu prace nad sieć kanalizacji deszczowej wraz z montażem komory przepompowni wód opadowych. Następnie drogowcy wykonali roboty ziemne i warstwy podbudowy, a także ustawili krawężniki i ułożyli kostkę betonową. Na Orzeszkowej trwają obecnie, bliskie zakończenia, prace przy oświetleniu i nawierzchni drogi.

Na podobnym stopniu zaawansowania znajdują się prace na ulicy Grunwaldzkiej, gdzie na całym jej odcinku ukończono już kanalizację deszczową, wykonano podbudowę techniczną drogi, a na ukończeniu znajdują się prace przy układaniu kostki betonowej.

Dodajmy, że prace w zakresie kanalizacji, ułożenia nowej nawierzchni oraz budowy oświetlenie zakończono na ul. Norwida.