O tym, że przywracamy budynkowi dawnych koszar austriackich pisaliśmy już kilka razy (a sam obiekt piękniej w oczach). Jednak to nie jedyna inwestycja, którą prowadzimy w koszarowym kompleksie – trwają bowiem intensywne prace związane z przebudową infrastruktury drogowej wokół obecnej i przyszłej szkoły podstawowej, a także remonty na budynkach urzędu miasta oraz przyległej do hali sportowej kotłowni.

Prace, które najbardziej rzucają się obecnie w oczy to remont parkingu pomiędzy halą sportową a budynkiem magistratu oraz przebudowa drogi przebiegającej wzdłuż Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939, która poprzez jej znaczne poszerzenie ma wydatnie poprawić bezpieczeństwo drogowe uczniów przywożonych do szkoły. Wyraźne postępy widoczne są także przy przebudowie ciągu pieszego łączącego główny bieg ul. Lwowskiej z kompleksem szkolnym i urzędem.

Obecnie trwają też prace przy elewacji urzędu miasta i kotłowani – w tym drugim obiekcie wykonano tez montaż komina spalinowego.

Warto przy tym dodać, że planowane prace obejmują dalsze modernizacje infrastruktury drogowej w tej części miasta – w kolejnych etapach przedsięwzięcia zmodernizowany zostanie odcinek drogi przebiegający wzdłuż remontowanego budynku koszarowego, parking, łącznik za budynkiem urzędu, a nawet droga prowadząca do kotłowni – w efekcie tych bezpieczniej i przyjemniej będzie poruszać się po terenie dawnych koszar, łatwiej będzie też o zaparkowanie przy szkole, urzędzie czy hali sportowej.

Przypomnijmy, że prace wykonywane są w ramach dwóch projektów pn.  „Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnych koszar austriackich w Radymnie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych” oraz „Przebudowa budynku szkoły w Radymnie w celu przywrócenia mu funkcji edukacyjnych”. Koszt realizacji obu to nieco ponad 10 mln zł.