Grupa badawcza powstała w ramach projektu „Przez sznurek do tradycji”, gromadzi materiały dotyczące historii powroźnictwa oraz rzemiosł pokrewnych w Radymnie. Efekty ich pracy przyczynią się do rozpoznania i zachowania przeszłości naszego miasta. W nieodległej przyszłości osoby zaangażowane w projekt planują zorganizowanie wystawy stanowiącej zwieńczenie ich prac.    Dlatego zwracamy się do wszystkich osób posiadających pamiątki powroźnicze, elementy warsztatów powroźniczych, dokumenty, fotografie albo wspomnienia z czasów funkcjonowania spółdzielni w Radymnie prosimy o kontakt. Szczegóły na plakacie.