7 września na zieleńcu przy świeżo wyremontowanym pomniku Jana Zachariasiewicza odbyły się kameralny happening pod hasłem „Radymno czyta Zachariasiewicza”.

Wczesnym popołudniem w akcji uczestniczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939. Pod pomnikiem uczniowie wysłuchali noty biograficznej autora, przeczytali też kilka fragmentów prozy Zachariasiewicza. Niedługo potem, pod pomnikiem pojawili się uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza w Radymnie – ci z kolei obok fragmentów prozy dołączyli recytację wierszy pisarza rodem z Radymna.

Po godzinie 15 w tym samym miejscu zgromadzili się przedstawiciele samorządu z Burmistrzem Miasta Radymna Mieczysławem Piziurnym i Przewodniczącym Rady Miasta Radymna Andrzejem Packiem na czele, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, dyrektorzy placówek edukacyjnych, prezesi stowarzyszeń, seniorzy z Klubu Senior +, a także zaproszeni goście: Członkini Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk oraz Barbara Stawarz radna powiatu jarosławskiego. Zebrani przy nastrojowej muzyce czytali fragmenty powieści i opowiadań, pochodzące z różnych okresów twórczości Zachariasiewicza.

Wydarzenie zorganizowane przez Miasto Radymno, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Miejski Ośrodek Kultury odbyło się w ramach uczczenia, przypadającego na rok 2023, 200-lecia urodzin Jana Zachariasiewicza.