Już w poniedziałek startuje głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024. Dziś postanowiliśmy przypomnieć jakie pomysły zgłosili nasi Mieszkańcy. Projekty będą prezentowane w kolejności ich wpłynięcia.

Zaczynamy od projektu modernizacji istniejącego już placu zabaw na osiedlu Jagiełły. Zgłaszający proponuje montaż  zestawu ze zjeżdżalniami, trampoliny  4 sztuk ławek, kosza na śmieci oraz stojak na rowery. Ponadto w ramach projektu miałyby zostać zakupione 2 kamery monitoringu.

Drugi projekt to propozycja wzbogacenia infrastruktury na ZEK. Wnioskodawca zaproponował budowę zadaszonej sceny, która mogłaby służyć organizacji wydarzeń muzycznych i kulturalnych w szczególności w sezonie letnim.

Trzecia z obywatelskich propozycji do przyszłorocznego budżetu to propozycja bezobsługowego parku linowego. Liny i kładki zamieszczone są nisko, więc nie ma potrzeby stosowania uprzęży, dzięki bezpiecznej konstrukcji z atrakcji będą mogły korzystać nawet 3-letnie dzieci. Docelowo park linowy miałby stanąć nad Zekiem, ale urządzenie można łatwo transportować.

Czwarty z projektów także dotyczy terenów rekreacyjnych Zek. Ta propozycja to opcja dla tych, którzy cenią leniwy wypoczynek w pięknych okolicznościach przyrody, zakłada bowiem montaż leżaków w różnych miejscach błoni przy kąpielisku.  Jeśli pomysł spotkałby się z odpowiednim poparciem zgłaszająca przewiduje posadowienie ok 10 podwójnych leżaków.

Ostatni z projektów to przedsięwzięcie proekologiczne dedykowane różnym częściom miasta. W jego ramach miałby powstać łąki kwietne, a korzyści z nich płynące to m.in. osłona gleby, retencja wód opadowych, na  1 m2 łąki kwietnej zatrzymuje się ok. 3 gramy zanieczyszczeń, mogłyby być wreszcie schronieniem dla owadów i ptactwa.