W 1877 r. mieszkańcy Radymna dostrzegając potrzebę zorganizowanej walki z pożarami powołali OSP. Pierwszym naczelnikiem był Adolf Reiss. 15 sierpnia 1886 roku radymniańska OSP wstąpiła do Krajowego Związku OSP, który koordynował działalność poszczególnych jednostek. W czasie Zjazdu Okręgowego OSP zorganizowanego w Radymnie 3 czerwca 1894 roku nasza jednostka otrzymała pierwszy sztandar. Na przełomie wieków, dokładnie w 1902 roku OSP Radymno liczyła 25 członków czynnych, a prezesem straży był ks. Stanisław Kulig. W uznaniu zasług dla miasta w 1936 roku społeczeństwo Radymna ufundowało drugi z kolei sztandar, który do chwili obecnej znajduje się w naszej remizie. W czasie II wojny światowej straż była jedyną organizacją honorowaną przez okupacyjne władze niemieckie. Przez ten okres w strażnicy pełnione były nieprzerwanie dyżury przez 6-7 osób na jednej zmianie. OSP w Radymnie w 1919 r. miała wóz na drewnianych kołach z pompą ręczną. Na przełomie lat 1934-1935 Urząd Miejski ufundował dla straży motopompę „Polonia”. Pierwszy samochód typowo pożarniczy – Star 20 – jednostka otrzymała w 1954 r., następnie zaś samochód marki „Dodge”. W kolejnych latach nasza jednostka wzbogaciła się o samochód Star 28, który później został przekazany dla OSP w Skołoszowie. Obecnie na wyposażeniu znajdują się samochody Jelcz 004 i Magirus.  Ten ostatni został zakupiony w 2007 r. przy całkowitym udziale finansowym Miasta Radymno.

Członkowie OSP Radymno brali udział w wielu zawodach sportowo-pożarniczych zajmując bardzo dobre miejsca. Przykładowo, w latach 50 i 60 ubiegłego wieku podczas Powiatowych, Rejonowych i Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych, aż sześciokrotnie zdobywali pierwsze miejsca. Największym sukcesem naszych strażaków było zdobycie złotego medalu na I Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Zabrzu w 1964 r. „Złoto” wywalczyła sekcja gaśnicza w składzie: dowódca sekcji Marian Florek, I rota – Mieczysław Błoński, Bronisław Wiśniewski, II rota – Ludwik Kosiński, Bolesław Zawadzki, mechanik Stanisław Michalewski, łącznik Edward Marszałek, rozdzielaczowy Eugeniusz Motyka, rezerwowy Zbigniew Pokotyło.

Za wybitne osiągnięcia podczas swej działalności oraz z okazji setnej rocznicy powołania OSP mieszkańcy Radymna ufundowali jednostce nowy sztandar, który został 27 maja 1979 r. poświęcony przez ks. prałata Ludwika Dyszyńskiego – ówczesnego proboszcza parafii p.w. św. Wawrzyńca w Radymnie. W latach 1982-1983 przeprowadzono kapitalny remont strażnicy. Doprowadzono wodę i gaz. Wykonane prace stworzyły możliwość całorocznego korzystania ze świetlicy, szczególnie przez członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 6 kwietnia 1995 roku OSP w Radymnie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nasza jednostka posiadała bardzo dobrych instruktorów w osobach m.in. Mariana Florka, Ludwika Kosińskiego, Eugeniusza Motyki, Adama Franusa, Witolda Bassary. Ich fachowa wiedza i zaangażowanie pozwala OSP osiągać znaczące wyniki na wielu płaszczyznach działalności. W lipcu 1996 r, podczas gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Sośnicy, w grupie I chłopców, najlepsi okazali się zawodnicy z OSP Radymno pod dowództwem Macieja Franusa. Młodzieżowców do zawodów przygotowywał zastępca naczelnika Witold Bassara. W 1998 r. z okazji obchodów 120 lat działalności OSP ufundowało chorągiew strażacką, która znajduje się w kościele parafialnym w Radymnie. W ostatnich latach nasza jednostka brała czynny udział w kilkudziesięciu akcjach gaszenia pożarów oraz w likwidacji skutków miejscowych zagrożeń. Nasi strażacy uczestniczyli w walce z powodzią w III kwartale 2001 r. w woj. podkarpackim. Za podjęty trud oraz duże zaangażowanie w tych działaniach jednostka została wyróżniona dyplomem otrzymanym od Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w roku 2001 i 2007 członkowie OSP przeprowadzili w ramach czynu społecznego istotny remont remizy. m.in. odnowiono świetlice, pomieszczenia socjalne, ocieplono część budynku. Bardzo znaczącej pomocy finansowej udzieliło Miasto Radymno, za co członkowie OSP są bardzo wdzięczni. W lutym 2006 r. wybrany został Zarząd OSP, którego prezesem został Burmistrz Miasta Radymno Wiesław Pirożek. W skład Zarządu weszli następujący druhowie: wiceprezes-naczelnik Witold Bassara, wiceprezes Kazimierz Koralewicz, zastępca naczelnika Adam Franus, sekretarz Marian Florek, skarbnik Czesław Broda, gospodarz Marek Gałka, kronikarz Sylwester Czternastek, członek Zarządu Hubert Popkiewicz. Przewodniczacym Komisji Rewizyjnej został Eugeniusz Motyka, wiceprzewodniczącym Marian Duszyczka, sekretarzem Franciszek Kwaśniak.

do Biuletynu Miasta Radymno Nr 6/1/2008 opracował Zdzisław Wójcik