Historia Samorządu Miasta Radymno jako samodzielnej jednostki samorządu terytorialnego ma początek w 1992 roku. Wówczas miasto Radymno po rozpadzie gminy miejsko-wiejskiej stało się samodzielną jednostką samorządu terytorialnego o statusie gminy

 

Zarząd Miasta Rada Miasta
Mieczysław Piziurny – Burmistrz Miasta

Tadeusz Bury

Jerzy Marcinko

Stanisław Trelka

Julian Wytrychowski

Marek Lechowicz – przewodniczący

Tadeusz Bury

Andrzej Figlarski

Zygmunt Jaworski

Jerzy Marcinko

Alicja Michalska

Henryk Nepelski

Mieczysław Pawełek

Mieczysław Piziurny

Władysława Skrzypek

Józef Smorąg

Stanisław Trelka

Henryk Wolski

Marek Wilk

Tadeusz Wojtowicz

Julian Wytrychowski

Tadeusz Zając

Józef Zabawa

Radni działali w czterech komisjach stałych:
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
 1. Józef Smorąg – przewodniczący
 2. Henryk Wolski
 3. Andrzej Figlarski
 4. Mieczysław Pawełek

Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska:

 1.  Zygmunt Jaworski – przewodniczący
 2. Marek Lechowicz
 3. Alicja Michalska
 4. Stanisław Trelka

Komisja Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami:

 1.  Julian Wytrychowski – przewodniczący
 2. Józef Zabawa
 3. Marek Wilk

Komisja Spraw Społecznych:

 1. Tadeusz Zając – przewodniczący
 2. Tadeusz Wojtowicz
 3. Henryk Nepelski
 4. Władysława Skrzypek
Zarząd Miasta Rada Miasta
Mieczysław Piziurny – Burmistrz Miasta

Julian Wytrychowski

Stanisław Trelka

Bogumił Wojnar

Andrzej Jędrejko

Zygmunt Jaworski – przewodniczący

Janusz Chuchliński

Tadeusz Zając

Henryk Nepelski

Marek Lechowicz

Kazimierz Krukowski

Ryszard Skowronek

Tadeusz Popiel

Julian Wytrychowski

Aniela Figlarska

Stanisław Trelka

Bogumił Wojnar

Jerzy Marcinko

Andrzej Jędrejko

Henryk Herman

Mieczysław Piziurny

Andrzej Suchy

Zdzisław Koniuch

 

 

 

Komisje stałe Rady Miejskiej:

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Aniela Figlarska – przewodnicząca
 2. Janusz Chuchliński
 3. Zdzisław Koniuch
 4. Kazimierz Krukowski
 5.  Tadeusz Popiel

Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska:

 1. Stanisław Trelka – przewodniczący
 2.  Henryk Herman
 3. Andrzej Jędrejko
 4. Marek Lechowicz
 5. Ryszard Skowronek

Komisja Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami:

 1. Julian Wytrychowski – przewodniczący
 2. Aniela Figlarska
 3. Zygmunt Jaworski
 4. Henryk Nepelski

Komisja Spraw Społecznych

 1. Tadeusz Zając – przewodniczący
 2. Zdzisław Koniuch
 3. Kazimierz Krukowski
 4. Henryk Nepelski
 5. Bogumił Wojnar

Komisja Rewizyjna

 1. Marek Lechowicz – przewodniczący
 2. Andrzej Suchy
 3. Tadeusz Zając
Zarząd Miasta Rada Miasta
Wiesław Pirożek – Burmistrz Miasta

Marian Lizoń

Zbigniew Lewandowski

Andrzej Lubczyński

Witold Pawlik

Zbigniew Petynia – przewodniczący

Tadeusz Bury

Krzysztof Jędrzejak

Jan Kojder

Lesław Kryczyński

Zbigniew Lewandowski

Marian Lizoń

Andrzej Lubczyński

Jerzy Marcinko

Witold Pawlik

Wiesław Pirożek

Mieczysław Piziurny

Kazimierz Rząsa

Marek Szyngiera

Jolanta Walicka

Waldemar Wojnar

Julian Wytrychowski

Tadeusz Zając

 

 

 

Komisje stałe Rady Miasta:

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Tadeusz Bury – przewodniczący
 2. Lesław Kryczyński
 3. Jan Kojder
 4. Marek Szyngiera
 5. Julian Wytrychowski

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Witold Pawlik – przewodniczący
 2. Tadeusz Bury
 3. Marian Lizoń
 4. Kazimierz Rząsa

Komisja Spraw Społecznych:

 1. Jan Kojder – przewodniczący
 2. Andrzej Lubczyński
 3. Marek Szyngiera
 4. Jolanta Walicka
 5. Waldemar Wojnar
 6. Tadeusz Zając

Komisja Rewizyjna:

 1. Kazimierz Rząsa – przewodniczący
 2. Mieczysław Piziurny
 3. Jolanta Walicka
 4. Waldemar Wojnar
 5. Tadeusz Zając

Wybory samorządowe w 2002 roku odbywały się zgodnie z nową ordynacją wyborczą i ustawą o samorządzie gminnym. W myśl znowelizowanych przepisów zlikwidowane zostały zarządy gmin, a burmistrzowie i wójtowie byli wybierani w wyborach bezpośrednich. Obniżono również liczebność rad gminnych – w Mieście Radymno od 2002 roku Rada Miejska liczy już 15 zamiast 18 mandatów

 

Burmistrz Miasta Rada Miasta
Marek Lechowicz – Burmistrz Miasta

Wiesław Pirożek – zastępca Burmistrza
w latach 2002-2004

Witold Pawlik – przewodniczący

Andrzej Popkiewicz – wiceprzewodniczący

Zofia Ćwikła

Augustyn Gil

Marek Jackowski

Leszek Kopeć

Lesław Kryczyński

Elżbieta Kuchno

Marian Lisowski

Andrzej Lubczyński

Zdzisław Mikoś

Artur Skowronek

Stanisław Trelka

Jolanta Walicka

Tadeusz Zachodni

 

 

Komisje stałe Rady Miejskiej

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Stanisław Trelka – przewodniczący
 2. Augustyn Gil
 3. Elżbieta Kuchno
 4. Marian Lisowski
 5. Tadeusz Zachodni

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Zdzisław Mikoś – przewodniczący
 2. Marek Jackowski
 3. Marian Lisowski
 4. Artur Skowronek
 5. Tadeusz Zachodni

Komisja Spraw Społecznych:

 1. Leszek Kopeć – przewodniczący
 2. Zofia Ćwikła
 3. Marek Jackowski
 4. Elżbieta Kuchno
 5. Jolanta Walicka

Komisja Rewizyjna:

 1. Lesław Kryczyński – przewodniczący
 2. Zofia Ćwikła
 3. Andrzej Lubczyński
 4. Artur Skowronek
 5. Jolanta Walicka
Burmistrz Miasta Rada Miasta
Wiesław Pirożek – Burmistrz Miasta Witold Pawlik  – przewodniczący

Zdzisław Mikoś – wiceprzewodniczący

Zofia Ćwikła

Krzysztof Indra

Marek Jackowski

Elżbieta Kuchno

Andrzej Lubczyński

Adam Majka

Alina Pasek

Adam Romankiewicz

Wojciech Słabak

Mirosław Szałaj

Alicja Szpunar

Jolanta Walicka

Tadeusz Zachodni

 

 

Komisje stałe Rady Miasta

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Zofia Ćwikła – przewodnicząca
 2. Krzysztof Indra
 3. Wojciech Słabak

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Marek Jackowski – przewodniczący
 2. Mirosław Szałaj
 3. Tadeusz Zachodni

Komisja Spraw Społecznych

 1. Andrzej Lubczyński
 2. Elżbieta Kuchno
 3. Alicja Szpunar

Komisja Rewizyjna:

 1. Jolanta Walicka
 2. Adam Majka
 3. Alina Pasek
 4. Adam Romankiewicz
Burmistrz Miasta Rada Miasta
Wiesław Pirożek – Burmistrz Miasta Karol Janowski  – przewodniczący

Elzbieta Kuchno – wiceprzewodniczący

Ćwikła Zofia

Halwa Elżbieta

Huk Anna

Janowski Karol

Kalisz Anna

Karkowski Leszek

Kryczyński Lesław

Lizoń Marian

Nosal Krzysztof

Piliszko Edward

Suchy Andrzej

Trudzik Lesław

Walicka Jolanta

 

 

Komisje stałe Rady Miasta

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 1. Trudzik Lesław
 2. Ćwikła Zofia
 3. Halwa Elżbieta

 

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Piliszko Edward
 2. Jackowski Marek
 3. Nosal Krzysztof

 

 

Komisja Spraw Społecznych

 1. Kalisz Anna
 2. Karkowski Leszek
 3. Suchy Andrzej

 

Komisja Rewizyjna

 1. Kryczyński Lesław
 2. Huk Anna
 3. Lizoń Marian
 4. Walicka Jolanta

 

Burmistrz Miasta Rada Miasta
 Krzysztof Roman- Burmistrz Miasta  Witold Pawlik – Przewodniczący Rady Miasta

Andrejko Tomasz Wojciech

Burbeło Joanna Maria

Diawoł  Mariusz

Gniewek Dariusz Andrzej

Jackowski Marek

Kryczyński Lesław Leon

Kurdybacha Bogumiła

Lizoń Maciej Józef

Marciak Zygmunt Roman

Piliszko Edward Franciszek

Piziurny Mieczysław Józef

Poręba  Zbigniew

Zieliński Tomasz

Burmistrz Miasta Rada Miasta
 Mieczysław Piziurny- Burmistrz Miasta  Pacek Andrzej – Przewodniczący Rady Miasta

Burbeło Joanna – Zastępca Przewodniczacego Rady Miasta

Andrejko Tomasz

Broda Jan

Diawoł Mariusz

Jackowski Marek

Kalin Małgorzata

Krzyżanowska Barbara

Marciak Zygmunt

Piliszko Edward

Sobejko Janusz

Suchodolski Paweł

Uszakiewicz Zygmunt

Zieliński Tomasz

Żelak Justyna

Komisje stałe Rady Miasta

Komisja Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Suchodolski Paweł – Przewodniczący Komisji
Diawoł Mariusz
Jackowski Marek
Sobejko Janusz
Uszakiewicz Zygmunt

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Broda Jan – Przewodniczący Komisji
Andrejko Tomasz
Burbeło Joanna
Marciak Zygmunt
Piliszko Edward
Zieliński Tomasz
Żelak Justyna

Komisja Rewizyjna

Uszakiewicz Zygmunt – Przewodniczący Komisji
Broda Jan
Jackowski Marek
Kalin Małgorzata
Sobejko Janusz
Suchodolski Paweł
Zieliński Tomasz

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

Sobejko Janusz – Przewodniczący Komisji
Andrejko Tomasz
Kalin Małgorzata
Krzyżanowska Barbara
Pacek Andrzej
Suchodolski Paweł
Żelak Justyna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Piliszko Edward – Przewodniczący Komisji
Andrejko Tomasz
Diawoł Mariusz
Krzyżanowska Barbara
Marciak Zygmunt