Kontynuujemy prace nad rozbudową infrastruktury drogowej w okolicy ogródków działkowych i zbiornika wodnego ZEK. Już niebawem powstanie kolejny odcinek drogi w tych okolicach, w ramach zadania „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Będzie to przedłużenie wykonanej w ubiegłym roku drogi zaczynającej się skrzyżowaniem z ul. Piaskową i biegnącej wschodnim brzegiem łowiska „Ekstra Carp”. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie podbudowa oraz z nawierzchnia z kruszywa łamanego. Nowy odcinek drogi będzie miał blisko 300 metrów i wykona go firma BETONBUD z Jarosławia.

Droga powstanie z dofinansowaniem w wysokości  90 000 zł, pochodzącym ze  środków budżetu województwa podkarpackiego, stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.