Wartościowe informacje warto przekazywać dalej!

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie realizuje projekt pod nazwą „Odpowiedzialni za przyszłość”, dofinansowany ze środków UE.

Na pewno w Waszym otoczeniu jest ktoś, komu warto o tym powiedzieć!

Najważniejsze informacje:

Ile to kosztuje?

–                    udział jest bezpłatny

Kiedy realizujemy projekt?

–                    od 01.08.2023 r. do 31.12.2024 r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

–                    osoba w wieku 18-25 lat,

–                    która mieszka w województwie podkarpackim,

–                    jest osobą bezrobotną (zarejestrowaną lub niezarejestrowaną),

–                    nie ma kwalifikacji zawodowych lub ma niskie kwalifikacje

zawodowe lub ma zawód/kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy i po skończeniu nauki może mieć kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia lub ma poziom wykształcenia ISCED 1 (dopuszcza się uczestników z nieukończonym poziomem ISCED 1).

 

Co otrzyma uczestnik projektu?

–                    indywidualne poradnictwo zawodowe,

–                    specjalistyczne wsparcie szkoleniowe:

szkolenie z umiejętności cyfrowych,

szkolenie z przedsiębiorczości,

kursy umiejętności zawodowych,

kurs prawa jazdy,

    3 miesięczne płatne staże zawodowe,

–                    materiały edukacyjne,

–                    certyfikat ukończenia,

–                    wyżywienie podczas szkoleń grupowych,

–                    darmowy dojazd na zajęcia,

–                    ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

–                    stypendium szkoleniowe.

 

Szczegóły i dokumenty można pobrać ze strony: https://ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/podkarpackie/projekty-podkarpackiej-wk/odpowiedzialni-za-przyszlosc-main

 

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie realizuje projekt nr FEPK.07.02-IP.01-0001/23 pn. „Odpowiedzialni za przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Wartość projektu: 6 236 897,71 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 5 301 363,05 zł

 

 

 

Zdjęcie: freepik.com