4 października 2023 r. podpisano  w Jarosławiu dwie umowy na remonty dróg powiatowych w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W jednym z przedsięwzięć, obok powiatu jarosławskiego i gminy wiejskiej Radymno partycypuje Miasto Radymno.

Jeszcze w 2023 ma zostać przeprowadzony remont ul. Mickiewicza w Radymnie w km 9+350 – 11+740 oraz, stanowiącego jej przedłużenie, odcinka drogi powiatowej nr 1787R Chłopice – Łowce – Radymno .  Wymienione zostanie ponad 2 km nawierzchni wraz z umocnieniem poboczy. Wartość podpisanej umowy to 1491311,61 zł, po stronie Miasta Radymna porozumienie podpisał Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny, a sygnatariuszem umowy ze strony Powiatu Jarosławskiego był Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek.

W wydarzeniu wziął udział Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, a także Członkowie Zarządu Powiatu Jarosławskiego: Marek Sobolewski, Marek Kisielewicz Radny Powiatu Kamil Dziukiewicz a także Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar wraz z delegacją przedstawicieli Rady Gminy oraz sołectw.

fot. dzięki uprzejmości Starostwo Powiatowe w Jarosławiu