Przypominamy, że dziś  kończy się głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego  2024.  Do godziny 15.30 wypełnioną kartę do głosowania można dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta (urna stoi przy sekretariacie). Do godziny 23.59, skan wypełnionej karty do głosowania można wysłać mailowo na adres radymno@radymno.pl Kartę do głosowania można także wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta – tu decyduje data ze stempla pocztowego.