Dane o realizacji programu Czyste Powietrze na terenie Miasta Radymna – stan na 30.09.2023 r.

– liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 81 szt.
– liczba zawartych umów – 76 szt.;
– liczba zrealizowanych przedsięwzięć (umowy zakończone) – 38 szt.
– kwota wypłaconych dotacji – 639 313,94 PLN
– liczba zrealizowanych przedsięwzięć (umowy częściowo i w całości zrealizowane) – 55 szt.
– kwota wypłaconych dotacji – 909 686,22 PLN.