20 października w rzeszowskim Instytucie Teologiczno-Pastoralnym, odbyły się obchody Święta Terenowych Organów Wykonawczych Ministra Obrony Narodowej. W uroczystości tej uczestniczył Burmistrz Mieczysław Piziurny, który wyróżniony został pamiątkowym grawertonem.  Jest to dowód uznania dobrej współpracy naszego urzędu z jarosławskim Wojskowym Centrum Rekrutacji, którego owocem była miedzy innymi organizacja w naszym mieście, w lecie tego roku pikniku z okazji Święta Wojska Polskiego

Dodajmy jeszcze że Terenowe Organy Wykonawcze – w tej nazwie funkcjonujące od 23 kwietnia br., tj. wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny – to jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej działające w każdym województwie, skoncentrowane w szczególności na szeroko rozumianym procesie pozyskiwania kandydatów do służby zawodowej, terytorialnej, dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz aktywnej rezerwy.