Wśród wielu zmian, jakie zachodzą w obrębie budynku Urzędu Miasta oraz całego poaustriackiego kompleksu koszarowego, ta zamiana zdawać może się niewielką – a w istocie jest bardzo doniosłą. W budynku Urzędu Miasta zainstalowana została winda. Urządzenie sprawi, że dla osób starszych oraz tych  z niepełnosprawnościami zlikwidowana została bariera w dostępie do usług naszego Urzędu.

Dźwig zamontowany został w naszym magistracie w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.