Dziś w godzinach porannych odbyła się LXV sesja Rady Miasta w Radymnie. Program spotkania obejmował 16 punktów, w tym przedstawienie informacji o oświadczeniach majątkowych złożonych za 2022 r., o realizacji zadań oświatowych na terenie Miasta Radymna w roku szkolnym 2022/2023, a także sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym. Na treść tego ostatniego składały się przede wszystkim raporty z prowadzonych i zakończonych inwestycji. Burmistrz Mieczysław Piziurny odniósł się także do zakończonych w ubiegłym miesiącu konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, wyrażając zadowolenie z dużego zainteresowania tą koncepcją wśród mieszkańców. Nie obyło się oczywiście gratulacji dla zwycięzców BO, oraz wyrazów szacunku za wysiłek włożony w promocję projektu, który zajął miejsce drugie .

 

Zgodnie z porządkiem obrad radni do podjęcia mieli 7 uchwał. Obejmowały one zmiany w budżecie, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, czy przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Radymna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2024. Wśród najważniejszych decyzji podjętych przez radnych podczas LXV sesji Rady Miasta w Radymnie wymienić należy zmiany w podatkach,  przystąpienie Miasta do przedsięwzięcia pn. „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne” oraz uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Miejskiej Radymno nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

– Minister Finansów dokonał podwyżki górnych granic stawek o wskaźnik inflacji (opublikowanym w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 774) tj. o 15 % – informowałam za uzasadnieniem uchwały, Sekretarz Miasta Zofia Kawałek. – Projekt niniejszej uchwały przedstawia podwyżki stawek o wskaźnik 5% w stosunku do 2023 r – dodawała. Druga z wymienionych uchwał, zgoda na przystąpienie do projektu w ramach KPO wyrażona przez radnych, na razie o nich przesądza, ale otwiera szanse na realizację kolejnych projektów inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie miasta. Wreszcie trzecia z uchwał oznacza przejecie przez miasto łącznika ulicy Dolnej z ulicą Młynarską oraz działki będącej przedłużeniem wspomnianej ul. Dolnej, stanowiącej dojazd do posesji.