W piątkowe popołudnie w budynku mieszczącym Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie odbyło się spotkanie Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Radymnie, na którym obecny był Burmistrz Miasta Radymna.
Zgodnie z programem zebranie rozpoczęło się od sprawozdaniu Zarządu Osiedla z działalności za rok 2023 które odczytał przewodniczący zarządu Lesław Kotyla. Po nim głos zabrał Mieczysław Piziurny przedstawiając plany inwestycyjne miasta na najbliższy rok – omówił m.in. założenia rozwoju infrastruktury ZEK, remonty dróg w leżących w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku oraz ul. Zielonej, czy plany budowy hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej. Burmistrz zdał też relację z postępów prowadzonych obecnie inwestycji, zapowiadał, że remonty w kompleksie koszarowym przy Lwowskiej znajdują się na ukończeniu, informował że remont Dolnej wymaga kilku dni sprzyjającej pogody. Burmistrz podał też powody prowadzenia remontu ul. Słowackiego mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, wśród których najważniejszym jest fakt pozyskania dotacji, a więc w istocie podjęcia decyzji o podjęciu prac, dopiero we wrześniu oraz konieczność przeprowadzenia remontu jeszcze w bieżącym roku.
  Po przedstawieniu założeń budżetowych 2023 przez burmistrza odbyła się dyskusja podczas której mieszkańcy dopytywali o szczegóły dotyczące przebiegu remontu Dolnej, ewentualnych planów przebudowy ul. Młynarskiej oraz uzupełnienie infrastruktury drogowej osiedla Jana Pawła II o brakujące łączniki.