W cieniu wielkich inwestycji prowadzonych właściwie na terenie całego miasta zmienia się też nasza hala sportowa. Jej modernizacja przebiega etapami, ale wierzymy, że zmiany są dostrzegalne i że zmieniamy się na lepsze.

Bilans roku na hali sportowej wygląda zatem tak:

• Wymiana oświetlenia hali głównej. Stare lampy zostały wymienione na bardziej wydajne i energooszczędne.
• Wyremontowane zostały ogólnodostępne sanitariaty znajdujące się przy wejściu na halę
• Odmalowane zostały salka korekcyjna oraz pierwszy korytarz
• Zakupione zostało 40 krzesełek z przeznaczeniem dla publiczności
• Zakupiony został system nagłaśniający
• Zakupiony został tor akrobatyczny