Wczoraj po południu odbyło się spotkanie w sprawie projektu parasolowego OZE. Z mieszkańcami spotkał się Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny oraz pracownik merytoryczny Urzędu Miasta Michał Sobolewski. W trakcie trwania spotkania burmistrz udzielił podstawowych informacji dotyczących projektu, podkreślał znaczenie faktu, że dzięki akcesowi zatwierdzonego przez Radę Miasta do klastra energetycznego Miasto było gotowe do przystąpienia do nowego naboru. Omawiając szczegóły zadania informował też, że w ramach przedsięwzięcia instalacje fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na właściwie wszystkich budynkach użyteczności publicznej, a więc w szkole podstawowej, przedszkolu, Miejskim Ośrodku Kultury, przychodni oraz urzędzie miasta, co pozwoli wydatnie obniżyć koszty funkcjonowania instytucji, które się w nich mieszczą. Na spotkaniu obecna była Członkini Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie nurtujące mieszkańców w formie kwestionariusza Q&A.

Kiedy będzie realizowany projekt parasolowy w Radymnie?

W tej chwili tworzymy listę zainteresowanych projektem oraz podpisujemy tzw. umowy użyczenia. Do końca lutego Miasto Radymno wraz z klastrem złoży wniosek o dofinasowanie. Wniosek powinien zostać rozpatrzony w 3 lub 4 kwartale roku 2024. Wówczas dowiemy się czy pozyskamy środki na realizację przedsięwzięcia. Spodziewamy się, że ostatnia faza realizacji projektu i montaż instalacji u mieszkańców odbędzie się w roku 2025.  Zastrzegamy, że przewidywany przez nas harmonogram postępów prac nad projektem może ulec zmianie. Jeśli takowe nastąpią, będziemy o nich informować.

Kto może z niego skorzystać?

Z projektu mogą korzystać wszyscy Mieszkańcy Radymna posiadający nieruchomość na terenie miasta. W rekrutacji do projektu nie  ma np. kryterium dochodowego.

Czy do projektu mogą zgłaszać się właściciele dopiero budowanych domów?

Tak pod warunkiem, że budynek zostanie oddany do użytku w roku 2024.

Jakiego rodzaju instalacje będą montowane?

W ramach projektu jego beneficjenci będą mogli uzyskać dofinansowanie na:

  • zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
  • zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  • zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

 

Jakie urządzenia będą montowane?

Obecnie nie możemy określić, jakie konkretnie urządzenia będą montowane. W ramach projektu zostanie przeprowadzony przetarg, w którym zostanie wyłoniony wykonawca montażu i dostawca urządzeń. Nie spodziewamy się by nastąpiło to wcześniej niż w drugim kwartale 2025.

 

Jaki jest poziom dofinansowania?

Dofinasowanie wynosi 90 procent wartości inwestycji. Kosztem kwalifikowanym w projekcie nie jest VAT i pokrywają go w całości beneficjenci. Przykładowo dla instalacji o wartości 10 000  zł netto beneficjent zapłaci 1 000 zł plus VAT od wartości całej inwestycji. Dla domów o powierzchni do 300 m2 wyniesie on 8 procent, dla większych budynków 23%. W tym pierwszym wypadku dla naszej przykładowej inwestycji wkład własny beneficjenta wyniesie 1800 zł

Jakie są koszty?

Dziś nie jesteśmy w stanie określić, ile będą kosztować instalacje dla poszczególnych gospodarstw. Ostateczne ceny urządzeń poznamy po przetargu oraz po ustaleniu potrzeb beneficjantów. Obecnie przyjmujemy szacunkowo, że koszt 1kw instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii to 9000 zł netto, a koszt pompy ciepła to około 60 000-70 000 zł. Podkreślamy, że są to tylko wartości przybliżone i mogą służyć tylko szacunkowemu określeniu kosztów – te ostateczne mogą znacząco odbiegać od obecnie stosowanych obliczeń.

Jak wypełnić ankietę?

Ankietę należy skrupulatnie uzupełnić o wszystkie wymagane dane. Ważne, by dane te były zgodne ze stanem faktycznym, a wszystkie rubryki wypełnione.

Dlaczego skrupulatne podanie wszystkich danych dotyczących dotychczasowego zużycia energii jest takie ważne?

Dokładne wypełnienie ankiety jest istotne, bo na podstawie zadeklarowanego zużycia energii będą dobierane instalacje dla poszczególnych gospodarstw. To ważne aby zamontowane urządzenia spełniały swoje zadanie. W przypadku niedoszacowania potrzeb energetycznych budynku instalacja fotowoltaiczna może produkować za mało prądu by obsłużyć pompę ciepła i zabezpieczyć potrzeby bytowe – wówczas rachunki za prąd mogą być zbyt wysokie by instalacja w OZE była opłacalna. Jeśli potrzeby gospodarstwa będą przeszacowane, instalacja będzie produkować zbyt wiele energii, by spożytkować ją w ramach autokonsumpcji, a jej odsprzedaż może okazać się nieopłacalna.

 Gdzie znaleźć dane dotyczące mocy przyłączeniowej.

Bez wypełnienia rubryki nie możemy przyjąć ankiety. Informacja o mocy przyłączeniowej znajduje się zwykle na umowie z dostawcą energii elektrycznej. Informacje na temat mocy przyłączeniowej można uzyskać także u dostawcy energii elektrycznej.