OGŁOSZENIE

W dniu  31 stycznia 2024 r. (Środa)
o godz. 1700
w siedzibie Świetlicy WZRASTANIE w Radymnie, os. Jagiełły 1 odbędzie się

ogólne zebranie mieszkańców

Osiedla Nr 4 w Radymnie.

Granice Osiedla Nr 4 określają ulice: Osiedle Jagiełły, Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kazimierza Wielkiego.

Porządek zebrania:

1. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z działalności za rok 2023.

2. Omówienie budżetu Miasta Radymna na rok 2024.

3. Przedstawienie planowanych inwestycji na terenie Miasta.

4. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Nr 4

Dariusz Gliniany