Dane o realizacji programu Czyste Powietrze na terenie Miasta Radymna – stan na 31.12.2023 r.

– liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 89 szt.
– liczba zawartych umów – 72 szt.;
– liczba zrealizowanych przedsięwzięć (umowy zakończone) – 39 szt.
– kwota wypłaconych dotacji – 706 613,94 PLN
– liczba zrealizowanych przedsięwzięć (umowy częściowo i w całości zrealizowane) – 55 szt.
– kwota wypłaconych dotacji – 1 023 162,27 PLN