INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Radymnie
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach
1. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Radymnie wchodzą:

Lp.
Imię i nazwisko Funkcja
1.
Mariola Katarzyna Adamska Członek Komisji
2.
Marzena Agnieszka Grześko Członek Komisji
3.
Witold Krzysztof Lisowski Członek Komisji
4.
Jadwiga Barbara Madejowska Członek Komisji
5.
Artur Jan Poliszak Członek Komisji
6.
Marcin Kazimierz Sawa Członek Komisji
7.
Renata Anna Trelka Członek Komisji
8.
Grażyna Walec Przewodnicząca Komisji
9.
Agata Wujek Wiceprzewodnicząca Komisji

2. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Radymnie mieści się:
Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, tel. 16 6282417
3. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Komisja będzie pełnić w następujących terminach:
29-02-2024 r. (czwartek) – od godz. 15:00 do 17:00
01-03-2024 r. (piątek) – od godz. 11:00 do 13:00
02-03-2024 r. (sobota) – od godz. 08:00 do 10:00
04-03-2024 r. (poniedziałek) – od godz. 12:00 do 16:00

4. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na burmistrza Komisja będzie pełnić w następujących terminach:
06-03-2024 r. (środa) – od godz. 15:00 do 16:00
07-03-2024 r. (czwartek) – od godz. 15:00 do 16:00
08-03-2024 r. (piątek) – od godz. 15:00 do 16:00
11-03-2024 r. (poniedziałek) – od godz. 15:00 do 16:00
12-03-2024 r. (wtorek) – od godz. 15:00 do 16:00
13-03-2024 r. (środa) – od godz. 14:00 do 16:00
14-03-2024 r. (czwartek) – od godz. 14:00 do 16:00

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Radymnie
Grażyna Walec