27 lutego br. w sali narad Urzędu Miasta Radymna odbyła się LXX Sesja Rady Miasta.

Wśród decyzji podjętych przez radnych znalazły się uchwały o zmianach w budżecie, ustaleniu sezonu kąpielowego na ZEK, który w tym roku rozpocznie się 22 czerwca i potrwa do 1 września. Ponadto radni ustalili wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, przyjęli programy „Opieki nad Zabytkami dla Miasta Radymna

na lata 2024 – 2027” oraz „Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radymna”.

 

Za jedną z najważniejszych decyzji podjętych przez radnych podczas LXX sesji rady uznać należy wyrażenie zgody na zbycie pierwszych 5 działek w obrębie „Terenów mieszkaniowych Radymno Wschód”. To przedsięwzięcie, które w krótkim terminie pozwoli zwiększyć przychody Miasta Radymna, w szerszej perspektywie jest częścią polityki poprawy sytuacji demograficznej miasta. – Dotychczas dbaliśmy o to, aby jakość usług publicznych stała na jak najwyższym poziomie. Modernizujemy przedszkole, wkrótce powstanie żłobek, niedawno oddaliśmy do użytku pięknie wyremontowaną szkołę podstawową. Teraz mamy do zaoferowania także działki budowlane, które,  jak wierzę pozwolą przyciągnąć do miasta nowych mieszkańców – komentuje sprawę Burmistrz Mieczysław Piziurny.

 

Podczas sesji radni odnosili się także do trzech petycji i wniosków pochodzących od podmiotów zewnętrznych – m. in odnieśli się  do petycji grupy mieszkańców Radymna w sprawie żądania

podjęcia działania w celu zabezpieczeni mieszkańców przed skutkami wdrażania ustawy z dnia 16

czerwca 2023 r. o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. W efekcie Rada Miasta Radymna wyraziła sprzeciw w przedmiocie zapisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r., wobec wykorzystania górotworów pod powierzchnią Miasta Radymna dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami oraz wobec możliwości uznania złóż za strategiczne bez udziału gminy na obszarze, której one występują.