W dniu 14.03.2024r w Zespole Szkół Zawodowych i Rolniczych odbyły się uroczyste Obchody Roku Wincentego Witosa oraz otwarcie wystawy pt: „Wincenty Witos Patron Roku 2024” przygotowane przez nauczyciela historii Grzegorza Figielę i Koło historyczno-literackie działające przy szkole.

Zaproszonych gości przywitała wicedyrektor szkoły Anna Zubrzycka. Na uroczystości obecni byli: Pan Bartosz Romowicz Poseł RP, pani Anna Huk Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, pani Marta Kurpiel Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Jarosławskiego, pani Barbara Stawarz radna powiatu jarosławskiego, Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar, pani Zofia Kawałek sekretarz Urzędu Miasta Radymno reprezentująca Burmistrza Miasta Radymno, Dyrektorzy jednostek samorządowych miasta Radymna i gminy Radymno oraz księża z miejscowych parafii w Radymnie.

Po przywitaniu gości odczytano list od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego, który od 1 stycznia 2024 roku jest organem prowadzącym  szkoły. List był skierowany do Dyrekcji, zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów. W przesłaniu od Ministra czytamy między innymi ważne słowa: „Bądźcie wierni ideałom i testamentowi naszych przodków, którzy dobrze przysłużyli  się ojczyźnie. (…) zawsze, konsekwentnie trzeba podążać do wytyczonego celu a wszelkie trudności są po to, by je pokonywać, a nie aby one pokonywały nas”.

Główną część uroczystości stanowiły: program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły n

awiązujący do epoki, w której żył i działał Wincenty Witos;  prelekcja ”Wincenty Witos w powiecie jarosławskim” wygłoszona przez dr Tomasza Berezę historyka z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie oraz występ dzieci z Przedszkola Parafialnego im. Św. Mikołaja w Radymnie.

Pod koniec akademii głos zabrali zaproszeni goście:  pan Bartosz Romowicz, pani Anna Huk, pani Marta Kurpiel oraz pani Zofia Kawałek w imieniu Burmistrza Mieczysława Piziurnego. Finalnym punktem uroczystych Obchodów Patrona Roku 2024 było zwiedzanie wystawy poświęconej Wincentemu Witosowi.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne celebrowanie pamięci o Wincentym Witosie, wybitnym przywódcy ruchu ludowego i ojcu niepodległości.